O Firmie  Oferta  Kontakt  Jak dojechać? 
 

 

     Szanowni Przedsiębiorcy!

     Jakość świadczonych przez Biuro Rachunkowe usług uzależniona jest od kwalifikacji jego pracowników oraz stylu zarządzania. Częste zmiany przepisów prawa podatkowego, bilansowego i handlowego oraz prawa pracy, wymagają od nas dużej koncentracji i ciągłego kształcenia się w tym zakresie. Dlatego też, szczególną uwagę kierujemy na kwalifikacje zawodowe naszych pracowników - w tym ich zaangażowanie i udział w szkoleniach. Powierzając prowadzenie księgowości oraz obsługi kadrowej naszej firmie zyskujecie Państwo pewność, że Wasze księgi podatkowe, handlowe i różnorodne ewidencje będą prowadzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz odpowiednimi przepisami prawa. W praktyce, Państwa korzyści obejmują:

a) realną oszczędność czasu,
b) zabezpieczenie przez utratą zysków poprzez:
         - koncentrację uwagi na podstawowej działalności gospodarczej,
         - optymalne zarządzanie kosztami,
         - śledzenie rozrachunków,
         - wyeliminowanie potencjalnych błędów i kar urzędowych.
c) gwarancja rzetelnego prowadzenia spraw pracowniczych,
d) systematyczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
e) wgląd w wyniki finansowe oraz statystyki bieżącej działalności przedsiębiorcy,
f) wszelkie usługi wykonywane przez Biuro objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

    Poniżej przedstawiamy listę systematyczną oferowanych przez Biuro Rachunkowe usług. Należą do nich m.in.:


  Księgowość:
   - prowadzenie ksiąg handlowych,
   - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - PKPiR,
   - ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
   - prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
   - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

  Obsługa kadrowo-płacowa:
   - sporządzanie list płac,
   - utrzymywanie akt osobowych,
   - sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
   - kalkulacja podatków dochodowych dla pracowników,
   - sporządzanie sprawozdań dla GUS,
   - organizacja szkoleń w zakresie BHP,
   - prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczeń wobec Urzędu Skarbowego i ZUS'u.

  Podatki i finanse:
   - rozliczanie rocznych dochodów klientów indywidualnych, PIT – 28,36,37,
   - reprezentacja w postępowaniu i rozliczeniach wobec Urzędu Skarbowego i ZUS'u,
   - kalkulacja podatków dochodowych i VAT dla osób fizycznych i prawnych,
   - sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
   - doradztwo przy uruchamianiu/przekształcaniu formy działalności gospodarczej,
   - pomoc w przygotowywaniu wniosków kredytowych (analizy finansowe),
   - kontrola rozrachunków w większych podmiotach gospodarczych,
   - sporządzanie raportów finansowych,
   - doradztwo w zakresie prowadzenia spraw firmy dla osób fizycznych i prawnych,
   - doradztwo ekonomiczne.

Zapraszamy!

 

 
  2013 © Biuro Rachunkowe M. Z.